Scientologie Plzeň – Scientologická církev v České republice

Cílem Scientologie a Dianetiky je aby člověk byl schopen žít lepší život podle svého vlastního uvážení, se svými bližními a aby byl schopen hrát lepší hru a byl tak šťastný.

První Scientologická církev byla založena v roce 1954 ve Spojených státech Amerických. Od té doby se postupně Scientologie rozšířila do více než 160 zemí světa, kde bez omezení funguje. Státy, kde jsou aktuálně nějaké snahy Scientologii démonizovat a potlačit by dnes člověk spočítal na prstech jedné ruky. Je to tak 160:2 a zajímavé je, že média nejraději informují o té menšině. Možná, že i vy jste si už všimli, že média raději informují o negativních informacích než o pozitivních informacích. Nemusí se to týkat Scientologie, projděte se titulky a uvidíte kolik z nich se váže k něčemu pozitivnímu a prospěšnému. Pozitivních informací je v médiích naprostá menšina. Média raději informují o jedné jediné zemi, kde se nějaká zájmová skupina snaží Scientologii diskriminovat a mlčí o zbytku světa. Scientologie dokázala zaujmout lidi rozmanitých ras, národů, kultur, náboženství a postojů. Neexistuje sekta, která by dokázala něco podobného.

Základy myšlení – DVD

Scientologie - základy myšlení

Scientologie - základy myšlení

Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.
Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:
Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života.
Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.

Scientologie dále věří, že člověk je v jádru dobrý a že jeho duchovní spása záleží na něm a na jeho bližních a jeho dosažení bratrství s vesmírem. Scientologie není žádné dogmatické náboženství, ve kterém se po člověku žádá, aby uznával nějakou víru. Člověk sám objevuje, že Scientologie funguje na základě použití svých principů a pozorování nebo poznání výsledků. Konečným cílem Scientologie je to, aby člověk dosáhl skutečného duchovního osvícení a svobody.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Scientologie Plzeň – Scientologická církev v České republice
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521