Co se skrývá pod orgánem sociálně právní ochrany dětí

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) je orgánem veřejné moci, podobně jako stavební nebo živnostenský úřad. Jeho specifikem je, že pracuje s tím nejživelnějším, nejproměnlivějším a nejcitlivějším. S rodinou a dítětem. Jeho veškerá práce přitom podléhá jedinému a základnímu: zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Zaměřením jeho práce a hlavní postavou se v práci OSPOD stává dítě a jeho práva.

www.sancedetem.cz

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Co se skrývá pod orgánem sociálně právní ochrany dětí
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: VaseSeo