Blažené rozpoznání svého ega, vleklé deprese a sžíravé krize středního věku bourá lektorský koučink

V životě se každý z nás setká s rozličnými strachy. Například mluvíme o strachu o rodinu, prožitek vážné nemoci a strach o zdraví, deprese různého druhu, otravné krize středního věku. Mnohdy tyto stavy lidé řeší užíváním léků, objednávají u psychologů, řeší to závislostmi, vyhýbají se realitě, jsou zlostní, nejsou laskaví, někdy se také sebepoškozují. To vše nemůže nikdy skončit dobře. Máme spásnou možnost, jež setrvává na principech pochopení vlastní síly, porozumění vlastnímu egu, svých vlastností, dovede získat opět osobní jistoty.

Programy Moje síla umožňují zájemcům vytvořit si v duši ideální podmínky k osobnímu rozvoji. Všichni klienti během lekcí dosáhnou zlepšené duševní a fyzické kondice, jež se stane pilířem lepší imunity vůči nástrahám osudu a života, nástrahám života, přemůžou strachy, objeví variantu, jak působit na okolí a zároveň se nenechat využívat. Řízený koučink objeví v každém jeho skutečnou osobnost, která dokáže dávat i přijímat, z nezdaru se dokáže poučit, přemůže krize středního věku, deprese jí zamávají, zprotiví se jí závislosti, avšak nezbaví se svojí empatie, užije si všechny sny a přání a bude se umět radovat z každého nadcházejícího rána.

V programech Moje síla si jednotlivci najdou kurz dle svých potřeb. Lektorské Roční programy jsou připraveny pro klienty, kteří se rozvoji osobní síly chtějí věnovat dlouhodobě, ale s viditelným posunem za kratší dobu. K rozkoukání a počáteční ochutnávce jsou vytvořeny průběžné programy. Jednorázové intenzivní kurzy jsou směřovány do pobytových programů. V konkrétních individuálních programech je obsažen koučink Moje síla sledující osobní rozvoj jednotlivce.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Blažené rozpoznání svého ega, vleklé deprese a sžíravé krize středního věku bourá lektorský koučink
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR