Zneužívání léků na předpis – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách jsou zde uvedena, aby vás obeznámila s pravdou o tom, co tyto drogy jsou a co mohou způsobit.

Z neužívání léků na předpis se stává závažnějším problémem než většina pouličních drog. Léky proti bolesti, sedativa, antidepresiva, léky na spaní a stimulanty se zdají být „bezpečné“, protože je předepisují lékaři, ale mohou být právě tak návykové a nebezpečné jako heroin či kokain, který si koupíte na ulici. Lék proti bolesti OxyContin je například stejně silný jako heroin a ovlivňuje lidské tělo stejným způsobem.

Dlouhodobé užívání léků proti bolesti, tlumivých léků („tlumičů“), stimulantů („povzbuzováků“) či antidepresiv může, vést k závislosti – a bolestivým abstinenčním příznakům u těch, kdo se pokoušejí s drogou skoncovat.

Z neužívání léků na předpis se stává závažnějším problémem než většina pouličních drog.

Z neužívání léků na předpis se stává závažnějším problémem než většina pouličních drog.

Vyšší dávky mohou narušit paměť, úsudek a koordinaci, vyvolat podrážděnost, paranoiu a sebevražedné myšlenky. Někteří uživatelé uvádějí, že zažili opačný než zamýšlený účinek, jako je například podrážděnost či agresivita.

Nelegální návykové látky jako marihuana, kokain nebo heroin byly vždy noční můrou všech rodičů. Avšak nyní se rekreačními drogami číslo jedna pro mnoho teenagerů stávají zcela legální a snadno dostupné léky na předpis.

Zvýšení míry zneužívání léků na předpis je pravděpodobně spojeno s rostoucí legalitou jejich užívání způsobenou faktem, že praktičtí lékaři dnes předepisují tyto látky více než před 10 lety.

Zde uvádíme jen několik účinků, které tyto léky mohou mít.

Léky proti bolesti: OxyContin, Fentanyl, Morfium, Percodan, Demerol, to je jen několik jmen z dlouhého seznamu léků proti bolesti. Účinky mohou být mimo jiné, zpomalené dýchání, nevolnost a bezvědomí. Zneužívání může vést k závislosti.

Tlumivé léky: Tyto drogy zpomalují činnost mozku a nervové soustavy, například Xanax, Diazepam, Rohypnol, Halcinon, Valium a mnoho dalších. Mezi účinky patří srdeční potíže, přibírání na váze, tělesné i duševní vyčerpání a neschopnost správně vyslovovat. Dlouhodobé užívání může vést k závislosti.

Stimulanty: Tyto drogy urychlují dýchání a tep srdce, podobně jako „speed“ či kokain. Například Ritalin, Adderall, Concerta a drogy známé jako „benzedriny“ (amfetaminy). Účinky mohou být například zvýšený krevní tlak a zrychlený tep, agresivita a paranoia.

Antidepresiva: Prozac, Paxil, Zoloft a Celexa patří mezi běžně užívaná antidepresiva. Mezi účinky patří nepravidelný tep srdce, paranoidní chování, násilné či sebevražedné bludy a halucinace. Dlouhodobé užívání může vést k závislosti.

Léky proti bolesti, tlumivé léky a antidepresiva mají v USA na svědomí více smrtí z předávkování než kokain, heroin, pervitin a amfetaminy dohromady.

Další informace najdete v brožuře Pravda o zneužívání léků na předpis a také v brožuře Pravda o utišujících lécích

„Látky jako kokain nebo heroin můžou znít děsivě a nebezpečně a mohou jim připadat jako něco vážného, ale léky na bolest, které užívá maminka a které jí předepsal lékař, s sebou nenesou stejnou konotaci nebezpečí.

Tento „bezpečný“ nesprávný úsudek se vytváří díky reklamám v časopisech a televizi, které stále více legitimizují užívání těchto léků.

Léky proti bolesti, sedativa, antidepresiva, léky na spaní a stimulanty se zdají být „bezpečné“, protože je předepisují lékaři, ale mohou být právě tak návykové a nebezpečné jako heroin či kokain, který si koupíte na ulici. Lék proti bolesti OxyContin je například stejně silný jako heroin a ovlivňuje lidské tělo stejným způsobem.

Léky proti bolesti, sedativa, antidepresiva, léky na spaní a stimulanty se zdají být „bezpečné“, protože je předepisují lékaři, ale mohou být právě tak návykové a nebezpečné jako heroin či kokain, který si koupíte na ulici. Lék proti bolesti OxyContin je například stejně silný jako heroin a ovlivňuje lidské tělo stejným způsobem.

Pravdou však je, že léky na předpis mohou být stejně nebezpečné jako tvrdé pouliční drogy, jsou-li užívány nevhodně. Toto tvrzení opět podporují i čeští autoři, když informují o tom, že „závislost na tlumivých lécích je sice méně nápadná než např. závislost na heroinu, ale těžký odvykací stav po tlumivých lécích je z hlediska ohrožení života nebezpečnější“.

Léky s tlumivým účinkem v ČR nevhodně užívají často dospělí i dospívající. V roce 2007 mělo zkušenost s užitím léků se sedativním účinkem 9,1 % 16tiletých českých studentů (v roce 2003 to bylo 11,1 %), v Evropě jde průměrně o 6 % studentů. Velmi zneklidňující je okolnost, že právě tlumivé léky jsou často užívány v kombinaci s alkoholem (v Evropě v roce 2007 mělo tuto zkušenost 6 %, v ČR pak 18 % studentů) či jinou drogou. Důležitou informací zejména pro preventivní aktivity je, že sedativa a analgetika v ČR užívají více dívky, a to v poměru 11,7 % ku 6,1 % u chlapců. To pak nezřídka vede ke vzniku kombinovaných závislostí a zvyšuje se tak riziko předávkování a otrav.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Zneužívání léků na předpis – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521