Scientologie v Austrálii

Scientologická církev je plně uznána jako bona fide * náboženství charitativní náboženská organizace dle australských zákonů. V říjnu 1983 rozhodl australský Vrchní soud, že scientologie je náboženství a „závěr, že [církev] je náboženská instituce oprávněna na osvobození od daní, je nezvratný“. Vrchní soud dospěl k tomuto závěru na základě posouzení definice náboženství, která zahrnovala učení všech vyznání, jimž je všeobecně přiznáván statut náboženství. Šlo o rozšíření předchozí definice náboženství používané v anglickém právu, která omezovala religiozity pouze na úzký židovsko-křesťanský koncept, čímž vyloučila většinu věřících na celém světě.

První ideální organizace Scientologické církve v Austrálii

První ideální organizace Scientologické církve v Austrálii

Scientologická církev v Austrálii – organizace Canberra

Rozhodnutí Vrchního soudu je nyní pokládáno za originální a silné rozhodnutí ohledně definice náboženství a osvobození od daní v Austrálii. Ve skutečnosti dokument nazvaný Zkoumání definice charitativních a obdobných organizací, který byl sestaven australskou vládou, považuje tento případ za „nejvýznamnější australskou předlohu pro posouzení otázky, jaké jsou hlavní znaky náboženství … Vrchní soud konstatoval, že scientologie je náboženství. Případ Scientologie představuje nejlepší objasnění současného přístupu k významu pojmu náboženství … „.

Nová Ideální organizace v srdci australského Přístavního města

Tento soudní případ je mezinárodně uznáván jako přední vzorový spor ohledně náboženství. V únoru roku 2005 vynesli lordi – členové Nejvyššího odvolacího soudu v Anglii rozhodnutí na návrh jedné strany v případu Ministr školství a zaměstnanosti a další (žalovaní) versus Williamson (odvolávající) a další. V něm soud odkazoval na rozhodnutí australského Vrchního soudu ohledně Scientologie jako na „osvětlující“ případ týkající se definice náboženství, přičemž poznamenal, že „trend úřední moci (což ve věku zvyšujícího se podílu multikulturních společností a respektování lidských práv není překvapující) směřuje k“ novějšímu, rozsáhlejšímu výkladu „náboženství (soudci Wilson a Deane, případ církve nové víry [což je případ Scientologické církve], strana 174, komentář k podobnému trendu v právním řádu Spojených států amerických)“.

The Church of Scientology of Sydney

The Church of Scientology of Sydney

Scientologické organizace v Asii a Oceánii

Scientologie novy-zéland

Novozélandské Ministerstvo financí 24. prosince 2002 souhlasilo a přijalo odůvodnění rozhodnutí australského Vrchního soudu ohledně scientologie a uznalo organizaci Scientologické církve v Aucklandu jako charitativní náboženskou společnost. Uznalo také, že scientologie je náboženství působící pro blaho veřejnosti. Vláda rozhodla, že Scientologická církev „splňuje požadavek být svou podstatou výhradně charitativní tím, že šíří náboženství“ a dále „splňuje požadavek působení pro veřejné blaho“.

* „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „v dobré víře“, předpokládá se, že vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Scientologie v Austrálii
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521