Pervitin (metamfetamin) – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Pervitin (metamfetamin) - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Pervitin (metamfetamin) - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách jsou zde uvedena, aby vás obeznámila s pravdou o tom, co tyto drogy jsou a co mohou způsobit.

Krystalický metamfetamin neboli pervitin bývá šňupán, kouřen nebo aplikován nitrožilně. Nízké dávky jsou v některých zemích k dostání ve formě tablet.

Slangové názvy:

  • Perník
  • Met
  • Péčko
  • Raketa
  • Piko
  • Urychlovač
  • Čeko
  • Peří
  • Ice
  • Budík

Krystalický metamfetamin je formou metamfetaminu, který připomíná drobné úlomky skla nebo lesklé modrobílé krystaly. Na ulici je znám jako „péčko“, „peří“, „perník“ a pod dalšími názvy. Je velmi silným a nanejvýš návykovým uměle vytvořeným stimulantem, který zapříčiňuje agresivitu a násilné nebo psychotické chování. Mnoho uživatelů se zmiňuje o tom, že byli závislí od prvního setkání s drogou. Pervitin způsobuje jednu z nejhůře léčitelných závislostí.

„Pervitin byl mou nejoblíbenější drogou, avšak užíval jsem i další – levné, snadno dostupné, vysoce návykové a samozřejmě snadno uživatelné. Zkusil jsem pervitin jednou a BUM! Byl jsem závislý. Jednou z věcí, kterou má závislost ovlivnila, byla má hudební kariéra. Měl jsem skvělou kapelu a hrál skvělou hudbu a měl skvělé spoluhráče, kteří nebyli jen členy kapely, ale i mými nejlepšími přáteli. To vše se změnilo, když jsem začal užívat pervitin.“
– Brad

lidé se hrozně změnili k horšímu po užívání pervitinu, někteří zemřeli

lidé se hrozně změnili k horšímu po užívání pervitinu, někteří zemřeli

Krátkodobé vlivy:

Negativní účinky mohou zahrnovat narušení spánkového rytmu, hyperaktivitu, nevolnost, pocity velikášství, zvýšenou agresivitu a podrážděnost. Může vést k omezení chuti k jídlu a následnému snížení tělesné hmotnosti. Ve vyšších dávkách působí silnější opojení následované zvýšeným neklidem a někdy násilným chováním. Další účinky zahrnují nespavost, zmatek, halucinace, úzkost a paranoiu. Může způsobit křeče vedoucí k smrti.

Dlouhodobé vlivy:

Zvýšený srdeční tep a krevní tlak, poškození mozkových cév vedoucí k mrtvici nebo srdeční arytmii a selhání srdečního systému nebo smrti. Může poškodit játra, ledviny a plíce. Uživatelé mohou trpět poškozením mozku včetně selhání paměti a snížení schopnosti pochopit abstraktní pojmy. Ti, kdo se ze závislosti vyléčí, často trpí výpadky paměti a extrémními výkyvy nálad.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o pervitinu

„S pervitinem jsem začala v maturitním ročníku na střední škole. Ještě než skončil první semestr na vysoké škole, stal se pervitin tak závažným problémem, že jsem musela studium ukončit. Vypadala jsem, jako kdybych měla neštovice. To jsem měla z toho, jak jsem celé hodiny stála před zrcadlem a rýpala do sebe. Všechen čas, který jsem měla, jsem věnovala pervitinu nebo jeho shánění.“
– Anne Marie

Pervitin (metamfetamin) je ilegální droga zařazená do stejné třídy jako kokain a další účinné drogy distribuované na ulici. Má celou řadou přezdívek jako je perník, péčko, peří, piko, sníh nebo ice – abychom se zmínili alespoň o těch nejčastějších (seznam slangových názvů).

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

před užíváním pervitinu a po užívání pervitinu

Pervitin je užíván jednotlivci různého věku, ale většinou je užíván jako „klubová droga“ užívaná na večírcích v nočních klubech nebo na tanečních párty. Jeho nejčastějším slangovým názvem je perník nebo ice.

Jedná se o nebezpečnou a účinnou chemickou látku a podobně, jako je tomu u jiných drog, jde v podstatě o jed, který nejprve působí jako stimulant, pak ale začne systematicky ničit tělo. Je tedy spojen s vážnými zdravotními potížemi zahrnujícími ztrátu paměti, agresivitu, psychotické chování a potenciální poškození srdce a mozku.

Vysoce návykový pervitin spaluje tělesné rezervy a vytváří zničující závislost, kterou lze utišit jedině stále větším množstvím drogy.

Jak pervitin ovlivňuje lidské životy?

Účinek pervitinu je velmi silný a řada uživatelů se zmiňuje o tom, že byli polapeni (stali se závislými) od první chvíle, co ho užili. „Zkusil jsem ho jednou a BUM! Byl jsem závislý,“ říká člověk závislý na pervitinu, který ztratil svou rodinu, přátele, svoji práci muzikanta a skončil na ulici jako bezdomovec.

Z toho plyne, že se jedná o jednu z nejtěžších drogových závislostí – alespoň z hlediska léčení – a řada lidí umírá v její pasti.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Pervitin (metamfetamin) – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521