Marihuana – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Marihuana - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Marihuana - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách jsou zde uvedena, aby vás obeznámila s pravdou o tom, co tyto drogy jsou a co mohou způsobit.

Marihuana se obvykle balí do cigarety nazývané joint. Lze ji též uvařit jako čaj nebo zamíchat do jídla či kouřit ve vodní dýmce, které se říká bong.

V České republice je kolem 299 500 dospívajících ve věku od 15 do 19 let, kteří se dle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) již dostali do kontaktu s drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 680 000 dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý.

Marihuana je dnes většinou podstatně silnější, než bývala kdysi. Vývoj technik pěstování a výběr semen vedly k vyšlechtění mnohem silnější drogy. Tím došlo k výraznému nárůstu počtu mladých kuřáků trávy, kteří byli přijati na pohotovosti v souvislosti s užitím marihuany.

Marihuana - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Marihuana - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Protože s užíváním se tolerance (odolnost vůči této droze) zvyšuje, marihuana může uživatele vést ke konzumaci silnějších drog pro dosažení stejného zážitku. Když se vliv drogy oslabuje, konzument se může obrátit k silnějším drogám, aby se zbavil nechtěných stavů, které ho kdysi přivedly k užívání marihuany. Marihuana samotná nevede k užívání jiných drog: lidé berou drogy, aby se zbavili nechtěných situací nebo pocitů. Droga (marihuana) na chvíli maskuje problém (po dobu, co je uživatel pod jejím vlivem). Jakmile opojení pomine, vrátí se onen nechtěný stav či situace s větší intenzitou. Uživatel pak začne vyhledávat silnější drogy, protože marihuana přestane „fungovat“.

Marihuana – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Marihuana – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Krátkodobé vlivy:

Ztráta koordinace a narušení vnímání času, zrakového a sluchového vnímání. Dalšími účinky jsou ospalost, zčervenání očí, zvýšená chuť k jídlu a uvolnění svalstva. Může se zrychlit srdeční tep. Ve skutečnosti se může zvýšit riziko infarktu u uživatele během první hodiny po kouření marihuany, minimálně pětkrát. Zhoršení paměti a zhoršení schopnosti řešit problémy vedou ke zhoršení celkového prospěchu ve škole.

Dlouhodobé vlivy:

Dlouhodobé užívání může způsobit psychotické příznaky. Mohou též poškodit plíce a srdce, zhoršit příznaky bronchitidy a zapříčinit kašel a pískání v plicích. A mohou snížit schopnost těla bojovat s plicními infekcemi a nemocí.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o marihuaně

Marihuana je termín používaný k označení vysušených květů, semen a listů indického konopí. Na ulici se používá řada dalších názvů, například: špek, gandža, tráva, brčko, rostlina, joint, hulení, zelí, marijánka, skunk, skéro, maruška, marihuana a další.

Hašiš je jinou formou této drogy a vyrábí se z pryskyřice květů indického konopí. Nazývá se též haš, šit (z anglického shit) nebo bahno a je přibližně šestkrát silnější než marihuana.

„Kanabis“ popisuje všechny drogy vyrobené z indického konopí – včetně marihuany a hašiše.

Bez ohledu na použitý název je tato droga halucinogen – tedy látka, která narušuje způsob, jakým mysl jedince vnímá okolní svět.

Chemická látka v kanabisu, která toto narušené vnímání vytváří, se nazývá „THC“. Množství THC obsažené v jednotlivých dávkách marihuany se může podstatně lišit, ale obecně lze říct, že v poslední době se množství THC v pěstovaných rostlinách zvýšilo.

Marihuana je nejrozšířenější nelegální drogou na světě.

Marihuana je nejrozšířenější nelegální drogou na světě.

Marihuana je nejrozšířenější nelegální drogou na světě. Jen v USA je dle studie zpracované v roce 2007 14,4 milionu lidí, kteří během měsíce předcházejícího tomuto průzkumu kouřili marihuanu alespoň jednou.

Marihuana je obvykle kouřena ve formě cigarety (joint), ale lze ji kouřit i v dýmce. Méně často je míchána s jídlem a konzumována nebo uvařena jako čaj. Uživatelé někdy rozeberou cigaretu, odstraní z ní tabák a nahradí ho marihuanou – takovému cigáru se říká „blunt“. Do jointů a bluntů se někdy přidávají jiné, silnější drogy, například crack nebo PCP (uklidňující prostředek pro zvířata).

Když člověk kouří jointa, obvykle cítí jeho účinek během několika minut. Okamžité pocity – zvýšený srdeční tep, zhoršená koordinace a rovnováha, stav „snící“ mysli, stav mysli mimo realitu – vyvrcholí během prvních 30 minut. Tyto krátkodobé účinky obvykle pominou za dvě nebo tři hodiny, ale mohou trvat i déle v závislosti na množství, které uživatel přijal, množství THC v droze a přítomnosti dalších drog přidaných do směsi.

Marihuana obsahuje přes 400 známých chemických látek včetně stejných rakovinotvorných látek, jaké obsahuje tabákový kouř.

Marihuana obsahuje přes 400 známých chemických látek včetně stejných rakovinotvorných látek, jaké obsahuje tabákový kouř.

Protože typický uživatel marihuany vdechuje větší množství kouře a drží ho v plicích déle než kuřák cigarety, mají jointy vážný vliv na jeho plíce. Kromě nepohodlí souvisejícího s bolavým krkem a kašlem bylo zjištěno, že konzumace jednoho jointu vystavuje plíce takovému množství rakovinotvorných chemických látek jako vykouření pěti cigaret.

Psychické následky užívání marihuany jsou stejně kruté. Kuřáci marihuany mají horší paměť a nižší mentální schopnost než lidé, kteří marihuanu neužívají.

Zvířata, kterým vědci podávali marihuanu, dokonce trpěla celkovým poškozením mozku.

Česko jako takové patří dlouhodobě k zemím, kde se konzumuje marihuana nejvíce v Evropě, zejména mezi mladými lidmi.

Rizikovým se jeví určitě to, když se s kouřením začne v nízkém věku, cca mezi 12 – 16 rokem života. Rizikovou populací mohou být také lidi s labilní, citlivou psychikou, kde může i marihuana způsobit výrazné duševní problémy.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Marihuana – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521