LSD – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

LSD - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

LSD - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách jsou zde uvedena, aby vás obeznámila s pravdou o tom, co tyto drogy jsou a co mohou způsobit.

LSD se prodává v tabletách, kapslích nebo v tekuté formě. Často se jím napouští savý papír, který se pak rozdělí na drobné potištěné čtverečky. Čtvereček představuje jednu dávku.

LSD je jednou z nejúčinnějších chemických látek měnících vědomí. Vyrábí se z extrémně jedovaté houby, která roste na ječmeni a jiných semenech. Jeho účinky jsou nepředvídatelné. Nepatrné množství může vytvořit účinky trvající 12 a více hodin.

Krátkodobé vlivy:

Rozšířené zornice, zvýšená tělesná teplota, zvýšený srdeční tep a krevní tlak, pocení, nechuť k jídlu, nespavost, sucho v ústech a chvění. Uživatelé mohou pod vlivem LSD zažívat těžké, děsivé myšlenky a pocity, dále strach ze ztráty kontroly, obavy ze ztráty zdravého rozumu a smrti a pocity zoufalství.

Dlouhodobé vlivy:

Zpětné návraty (flashbacky) nebo opakování částí tripu (omámení), které člověk zažívá dlouho po užití drogy, jejíž účinek již zdánlivě vyprchal. Trip (omámení) pomine přibližně po 12 hodinách, ale u některých uživatelů se vyskytly i dlouhotrvající psychotické stavy.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o LSD

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - LSD – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521