L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard - nejvíce o L. Ronu Hubbardovi vypovídají zázraky plynoucí z jeho práce a miliony lidí, kteří tuto práci s každým dnem předávají stále dál

L. Ron Hubbard - nejvíce o L. Ronu Hubbardovi vypovídají zázraky plynoucí z jeho práce a miliony lidí, kteří tuto práci s každým dnem předávají stále dál

Jednoho z největších humanistů který se objevil za posledních 100 let a filantropa L. Rona Hubbarda, nejlépe vystihuje jeho prosté prohlášení:

„Rád pomáhám lidem a považuji za největší potěšení ve svém životě, když vidím, jak se člověk osvobodí od stínů, které zatemňovaly jeho dny.“

Ilustrací tohoto výroku je fakt, že díky jeho životu a dílu dnes celé populace žijí lepší životy. K nim patří bezpočet lidí, kteří byli zachráněni z pasti závislosti díky programům protidrogového vzdělávání a rehabilitace Narconon. Dnes se Narconon nachází ve třiceti zemích na všech kontinentech. A díky tomu panu Hubbardovi udělují vlády celého světa bezpočet ocenění – a dokonce získal uznání Spojených národů za humanitární přínos.

Ale nejvíce o L. Ronu Hubbardovi vypovídají zázraky plynoucí z jeho práce a miliony lidí, kteří tuto práci s každým dnem předávají stále dál.

Lafayette Ronald Hubbard byl americký spisovatel, zakladatel dianetiky a scientologie.

Celý životopis L. Ron Hubbarda najdete na www.hubbard.cz

Dílo L. Ron Hubbarda na téma člověka, mysli a ducha dnes tvoří desítky milionů vydaných slov, zaznamenaných v mnoha knihách, rukopisech a ve více než 3 000 nahraných přednáškách.

Největším důkazem Hubbardovy vize jsou zázračné výsledky, jichž jeho technologie dosahuje, a miliony jeho přátel po celém světě, kteří jeho odkaz nesou dál do jednadvacátého století. Počty obojího každým dalším dnem vzrůstají.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - L. Ron Hubbard
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521