Kokain a crack – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Kokain a crack - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Kokain a crack - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách jsou zde uvedena, aby vás obeznámila s pravdou o tom, co tyto drogy jsou a co mohou způsobit.

Kokain a crack lze užívat ústně, nosem (šňupat), pomocí jehly nebo v případě cracku vdechováním výparů vzniklých jeho zahříváním.

Mezi termíny popisující užívání kokainu patří žvýkání, šňupání, injekčně (šlehání) a kouření.

Slovo kokain odkazuje na drogu v práškové formě (kokain) nebo krystalické formě (crack).

Vyrábí se z rostliny koka a spolu s pervitinem* je jednou z nejnávykovějších drog vůbec.

Slangové názvy:

 • Kokain
 • Crack
 • Kokos
 • Kokeš
 • Sníh
 • Koks
 • Cukr

Krátkodobé vlivy:

Kokain způsobuje krátkodobé intenzivní opojení, které je okamžitě následováno opakem – intenzivními pocity deprese a podrážděnosti a touhou po další dávce. Lidé, kteří ho užívají často, nejsou schopni řádně jíst nebo spát. Mohou zažívat výrazně zvýšený tlukot srdce, svalové záchvaty a křeče. Droga může v uživatelích vyvolat paranoiu, hněv, nepřátelské pocity a úzkost, dokonce i když nejsou v drogovém opojení.

Dlouhodobé vlivy:

Kromě výše zmíněných účinků může kokain způsobit přecitlivělost, výkyvy nálad, neklid, paranoiu a sluchové halucinace. S užíváním se tolerance (odolnost) vůči droze zvyšuje, takže pro stejně silné opojení je nutno užít její větší množství.

„Dojezd“ (konec účinků opojení) této drogy může způsobovat těžké deprese, které se prohlubují s každým dalším užitím. Ty se mohou natolik zhoršit, že závislý je schopen čehokoliv, aby drogu získal – včetně vraždy. Pokud nedokáže drogu získat, deprese se může zintenzivnit natolik, že je doslova dohnán k sebevraždě.

Kokain a crack - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Kokain a crack - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Další informace najdete také v brožurách Pravda o kokainuPravda o cracku

* pervitin: vysoce návyková droga stimulující centrální nervovou soustavu

Crack je krystalická forma kokainu*, který se běžně vyskytuje ve formě prášku. Má podobu pevných kousků či krystalů různých barev od žluté až po narůžovělou či bílou. Crack se zahřívá a kouří. Jeho název je inspirován zvukem, který crack vydává při zahřívání a který připomíná praskání nebo pukání (anglicky crack).

Crack je nejúčinnější formou, v jaké se kokain vyskytuje a zároveň tou nejrizikovější. Dosahuje 75 až 100 procentní čistoty, je mnohem silnější a účinnější než klasický kokain.

Kouření cracku způsobuje zasažení mozku rychleji a tak způsobí intenzivní a okamžité, avšak velmi krátké, drogové opojení, které trvá přibližně 15 minut. A protože závislost se rozvíjí mnohem rychleji, je-li substance kouřena, než když je šňupána (aplikována prostřednictvím nosní dutiny), její uživatel se může stát závislým již po svém prvním pokusu s crackem.

Kvůli vysoké ceně byl kokain dlouho považován za drogu boháčů. Crack je však prodáván za tak nízké ceny, že si ho mohou dovolit i dospívající – alespoň zpočátku. Pravdou je, že jakmile je člověk závislý, jeho výdaje na tento zlozvyk se zvyšují geometrickou řadou, v přímé úměře se zvyšující se dávkou.

* pro více informací o kokainu viz brožura Pravda o kokainu

Zněkolika desítek slangových pojmenování pro crack, která se dnes používají, jsou nejčastější:

 • Jablečné pecky
 • Badrock
 • Báze
 • Beat
 • Bonbon
 • Chemka
 • Obláček
 • Kokoska
 • Strouhanka
 • Ďáblova droga
 • Kostka
 • Fat bags
 • Elektřina
 • Šuměnka
 • Hranolky
 • Glo
 • Štěrk
 • Kamínek
 • Krupobití
 • Tvrdá kulička
 • Tvrdý šutr
 • Horký koláček
 • Ledová kostka
 • Želé bonbony
 • Kryptonit
 • Nugety
 • Pasta
 • Kousek
 • Prime time
 • Matroš
 • Surovina
 • Kámen(y)
 • Rock star
 • Roxy/Roxana
 • Scrabble
 • Zmrzlý déšť
 • Sněhový koks
 • Kostkový cukr

”Téměř rok jsem žila s člověkem závislým na cracku. Milovala jsem tohoto závislého člověka, který byl mým přítelem, celým svým srdcem, ale už jsem to nedokázala dál snášet. Často nás zastavovala policie a prohlížela mé osobní věci; jednou u nás udělali razii v šest hodin ráno; můj bývalý nepřetržitě kradl a nedokázal se odtrhnout od své dýmky. Domnívám se, že crack je větší peklo než heroin – k tomu, aby se z vás stalo nemorální monstrum, někdy skutečně stačí jediná dýmka.“
– Audrey

V roce 2007 bylo u federálních soudů ve Spojených státech odsouzeno 5 477 lidí za zločiny související s crackem. Přes 95 % těchto pachatelů bylo zapojeno do pašování cracku.

V Evropě je situace jiná. Podle údajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se zneužívání cracku obvykle omezuje na menšinové komunity ve velkých městech s vysokou nezaměstnaností a špatnými životními podmínkami. V roce 2006 zaznamenalo 20 evropských států, že uživatelé cracku tvoří jen 2 % všech drogově závislých, kteří nastupují léčení, přičemž většina z nich se nacházela ve Velké Británii.

Americký národní průzkum užívání drog a zdraví v roce 2007 ukázal, že 8,6 milionu Američanů ve věku od 12 let někdy v životě zkusili crack. Ve změřené skupině lidí ve věku 18 – 25 let bylo zjištěno, že 6,9 % užilo crack během posledního roku.

Průzkum americké Goverments Monitoring the Future z roku 2007 ukázal, že 3,2 % středoškoláků z třetího ročníku někdy ve svém životě užilo crack.

V roce 2006 bylo v amerických léčebnách zaznamenáno 178 475 případů narkomanů, jejichž hlavní drogou byl crack. To je celých 71 % všech závislých na kokainu, kteří toho roku nastoupili k léčení.

”Crack je naprosto egoistická droga. Začne ovládat tvůj život. Crack tě polapí do pasti velmi rychle. Vůbec to netrvá dlouho. Absťáky, které vytváří, jsou velmi silné. A s postupujícím časem ho užíváš stále častěji, protože zhulení trvá jen velmi krátkou dobu.“
– Peter

Crack je jedna z nejmocnějších ilegálních drog, co se týče vyvolání psychické závislosti. Stimuluje klíčová centra slasti v mozku a způsobuje extrémně zvýšený pocit euforie.

Nutkavé užívání cracku se rozvine záhy potom, co s tím osoba začne. A to proto, že když je látka kouřena, dostane se velmi rychle do krevního řečiště. Tolerance vůči cracku se rozvíjí rychle – závislý záhy nedosahuje kýženého uspokojení, užívá-li stejné množství cracku jako na začátku.

” Vypěstovala jsem u sebe závislost na cracku, která mě týdně stála 2000 dolarů a zoufale jsem se chtěla osvobodit z tohoto otroctví.“
– Jennifer

Jaké jsou krátkodobé účinky?
Crack způsobuje krátkodobé intenzivní omámení, které je okamžitě následováno opačnými stavy: intenzivní depresí, podrážděností a touhou po další dávce drogy. Lidé, kteří ho užívají, nedokáží řádně jíst a spát. Mohou se potýkat s extrémně zvýšenou srdeční frekvencí, svalovými záchvaty a křečemi. Droga může v lidech vyvolávat paranoiu*, hněv, nepřátelské chování a úzkost – a to dokonce i ve chvílích, kdy nejsou pod jejím vlivem.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kokain a crack – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521