Inhalanty – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Inhalanty - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Inhalanty - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách jsou zde uvedena, aby vás obeznámila s pravdou o tom, co tyto drogy jsou a co mohou způsobit.

Mezi inhalanty (těkavé látky) patří chemické látky obsažené v produktech pro domácnost, jako jsou aerosolové spreje, čistidla, lepidla, nátěrové barvy, ředidla, odlakovače na nehty, Amylnitrit* a plyn do zapalovačů. Tyto látky jsou čichány nebo vdechovány.

Slangové názvy:

  • Čikuli
  • Kellen
  • Poppers

Inhalanty ovlivňují mozek. Když jsou tyto látky nebo výpary vdechované nosem nebo ústy, mohou způsobit trvalé tělesné a duševní poškození. Ochuzují tělo o kyslík a nutí srdce k nepravidelnému a rychlejšímu tepu. Lidé, kteří užívají inhalanty, mohou ztratit čich, trpí nevolnostmi a krvácením z nosu a mohou se u nich rozvinout jaterní, plicní nebo ledvinové potíže. Chronické užívání může vést k redukci svalové hmoty, její pružnosti a síly. Inhalanty mohou zapříčinit neschopnost chodit, mluvit a myslet normálně. Nejničivější poškození je působeno mozkovým tkáním při vdechování jedovatých výparů přímo do nosní dutiny.

Krátkodobé vlivy:

Kromě výše zmíněných rizik mohou inhalanty zapříčinit úmrtí uživatele v důsledku infarktu nebo udušením, když vdechované výpary zcela nahradí kyslík v plicích a centrálním nervovém systému. Člověk pod vlivem inhalantů může nečekaně jednat s neobvyklou agresivitou.

Dlouhodobé vlivy:

Mohou způsobit poškození svalstva a snížení pružnosti svalů a síly. Mohou trvale poškodit tělo a mozek.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o inhalantech

* Amylnitrit (dusitan amylnatý): nažloutlá kapalina, která se používá k rozšíření cév, někdy též zneužívaná jako droga

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Inhalanty – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521