Alkohol – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Alkohol - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Alkohol - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Fakta o těchto běžně zneužívaných drogách jsou zde uvedena, aby vás obeznámila s pravdou o tom, co tyto drogy jsou a co mohou způsobit.

Alkohol oslabuje centrální nervový systém (mozek a míchu), snižuje zábrany a schopnost úsudku.

Alkohol oslabuje centrální nervový systém (mozek a míchu), snižuje zábrany a schopnost úsudku.

Alkohol oslabuje centrální nervový systém (mozek a míchu), snižuje zábrany a schopnost úsudku. Užívání velkých množství může vést ke kómatu a dokonce k smrti. Míchání alkoholu s léky nebo pouličními drogami je nanejvýš nebezpečné a může být osudným. Alkohol ovlivňuje váš mozek a způsobuje ztrátu koordinace, zpomalení reflexů, poruchy zraku, selhání a výpadky paměti. Těla dospívajících jsou stále v procesu růstu a alkohol má větší vliv na tělesný i duševní rozvoj mladých lidí než na starší osoby.

Slangové názvy:

  • Chlast
  • Ožíračka
  • Kalba
  • Zlejt se
  • Alkáč

Krátkodobé vlivy:

Pocit tepla, zrudlá kůže, zhoršený úsudek, ztráta koordinace, nezřetelná řeč, ztráty paměti a zhoršení chápání. Opíjení obvykle končívá „kocovinou“, bolestí hlavy, nevolností, úzkostí, labilitou, někdy i zvracením.

Dlouhodobé vlivy:

Tolerance (odolnost) vůči nepříznivým účinkům alkoholu a z toho vyplývající schopnost pít větší množství. To vede k velmi chatrnému stavu těla, který zahrnuje trvalé poškození jater a zvýšení rizika srdečního infarktu. Těhotná žena může porodit dítě s vrozenými vadami mozku, srdce a dalších důležitých orgánů. Člověk se může stát na alkoholu závislým. Přestane-li pak náhle pít, mohou se dostavit abstinenční příznaky (absťák). Ty sahají od nervozity, nespavosti, pocení a nechuti k jídlu až po křeče a někdy smrt. Zneužívání alkoholu též může vést k násilnému a konfliktnímu chování v osobních vztazích závislého.

Další informace najdete také v brožuře Pravda o alkoholu

Snaha hledat uvolnění v alkoholu může pramenit  .z problémů ve vztahu, nebo v zaměstnání, velmi často také finanční problémy, pocit nezvládání svých denních povinností, pocit nespolehlivosti Alkohol v těchto chvílích ulevuje a stává se berličkou.

Česká republika patří v rámci Evropské unie ke státům s nejvyšší mírou zkonzumovaného alkoholu na hlavu.

Česká republika patří v rámci Evropské unie ke státům s nejvyšší mírou zkonzumovaného alkoholu na hlavu.

Alkohol - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Alkohol - Základní fakta o běžně zneužívaných drogách

Alkohol je návykovou látkou, která významně mění vědomí, prožívání a chování člověka.

Česká republika patří v rámci Evropské unie ke státům s nejvyšší mírou zkonzumovaného alkoholu na hlavu. V pití piva patříme k absolutní světové špičce, víno a destiláty se zde konzumují v míře menší, přesto však problematické. Hranice první opilosti u mladých lidí se v průměru nebezpečně blíží k hranici 13 let, přestože je podávání alkoholických nápojům mladistvým zakázáno. Od 18 let jde však o návykovou látku, jejíž prodej není v naší zemi nijak regulován.

Po vypití většího množství alkoholu začne dominovat tlumivá složka opilosti, která může skončit i ztrátou vědomí, výraznými zažívacími problémy a dalšími příznaky akutní otravy, která může být po překročení hranice 4 promilí alkoholu v krvi smrtelná.

Dlouhodobé následky užívání alkoholu jsou závislé na míře konzumace i zdravotních dispozic jedince. U problémových konzumentů alkoholu (cca 600.000 českých dospělých) jde o vážná rizika ohrožující život a dlouhodobé zdraví. Mnoho chorob oběhových, trávicích a nervových soustav má kořeny v nadměrném a rizikovém pití alkoholu.

Krom zdravotní složky se problémové pití velmi negativně projevuje v oblasti sociální. Konflikty, agrese, nevěra, neschopnost udržet vztah, plnit si své povinnosti včetně pracovních jsou u startu prudkého sociálního propadu alkoholika, končících jeho totálním sociálním vyloučením.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Alkohol – Základní fakta o běžně zneužívaných drogách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: jim8521