Úprava a čištění vody

Úprava a čištění vody v průmyslu je dnes samozřejmostí a lze provádět za použití několika technologií určených k čištění oběhových, oplachových, procesních a odpadních vod.

Celý proces lze rozdělit do několika fází. První je provedení laboratorních analýz a poloprovozních testů. Poté následuje zpracování chemicko–technologického návrhu čištění odpadních vod. Když odběratel souhlasí se zpracovaným návrhem, obstará firma kompletní dodávku a montáž technologického celku. Před uvedením do provozu je nutné zařídit odborné zaškolení obsluhy a provozovatele. Samozřejmostí by měl být také záruční i pozáruční servis a poradenská a konzultační činnost.

Úprava vody pro průmyslové účely

V průmyslu se používají především flotační a sedimentační zařízení. Úprava a čištění vody těmito zařízeními má své specifické výhody. Mezi výhody flotačních zařízení patří to, že nezanáší potrubí, čerpadla a vzduchotechniku. Lze u nich prodloužit interval vypouštění oběhové vody a snižují spotřebu chemických produktů. Sedimentační zařízení pracuje v poloautomatickém režimu a je určeno k čištění průmyslových odpadních vod s obsahem koloidních látek, těžkých kovů, ropných látek a tenzidů.

Úprava a čištění vody je v průmyslu nezbytná a existuje pro ni mnoho technologických zařízení.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Úprava a čištění vody
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Delaney