Prevencí před požárem jsou brzké revize elektro, ještě i revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů

Včasné revize elektro odhalí závady elektrospotřebiče nebo hromosvodu dříve, než dojde k nehodě s dopadem na poškozené zdraví, na promarněných životech a zničeném majetku. Opravdový stav elektrospotřebičů a elektroinstalací prokážou vlastníkům objektů revize elektrospotřebičů a revize elektro. Riziku požáru zabrání časná revize hromosvodů, což jsou revize hromosvodů výchozí, ještě i revize hromosvodů periodické a revize hromosvodů mimořádné.

Společnost Revize elektro Praha je specializována na revize elektro bez omezení napětí, ale také na revize elektro nářadí a účinné revize elektrospotřebičů, zabezpečené revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, včasné revize hromosvodů, stejně i revize elektro zařízení VN a VNN. Firma je specializována i na montáž a renovaci elektrozařízení bez omezení napětí, dozorovou činnost na pracích elektrozařízení bez omezení napětí „B“ příkaz. Nově se společnost soustředí také na revize, prodej, servis a opravy elektroskútrů a elektrokol všech značek.

Během revize elektrospotřebičů se elektrospotřebiče firmou Revize elektro Praha oštítkují identifikačními čísly, elektrospotřebiče budou proměřeny a zjištěné údaje se zapíšou do vytvořených revizních karet. Daná funkčnost a zaručený chod se přeměřuje v průběhu revize elektrospotřebičů. Až ve finále se vypíše konečná zpráva o celkové situaci všech kontrolovaných spotřebičů.

Vypsané revize elektro a revize hromosvodů požaduje aktuálně platná vyhláška podle zákonů č. 262/2006 Sb. i 309/2006 Sb. Při možném požáru anebo úrazu elektrickým proudem pojišťovny často krátí pojistné plnění anebo nevyplácejí vůbec žádnou částku v případě, že majitel nemovitosti anebo pracovní plochy nedodržel zákonnou povinnost mít splněné revize elektro a revize hromosvodů. Při zjištění inspekčního orgánu, že vlastníkům scházejí potřebné revize elektro, se dávají pokuty až do 2 milionů korun. Souběžně jsou revize elektro vyžadovány pro certifikát a audit ISO.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Prevencí před požárem jsou brzké revize elektro, ještě i revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR