HPS Teplice

Naše firma provádí vysoce odborné služby z hlediska dodržování právních předpisů v oblasti požární ochrany a ochrany zdraví při práci. Především se zabýváme revizemi a opravami hasicích přístrojů, hydrantů a jiných požárně bezpečnostních zařízení.

www.hpsteplice.cz

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - HPS Teplice
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: VaseSeo