Vakcinace zakrslých králíků

Mezi nejdůležitější preventivní opatření v chovu zakrslého králíka, ale i dalších domácích mazlíčků je právě vakcinace neboli očkování. Jak probíhá očkování králíka a pro je potřebné?

Proti čemu se očkuje?

Zakrslý králík žijící v bytě se očkuje proti králičímu moru a myxomatóze, přičemž obě nemoci jsou virového původu a stejně tak neléčitelné a smrtelné.

Optimální čas, kdy zahájit očkování je v 10 týdnech stáří králíka. Pokud nastane nepříznivá nákazová situace, lze očkovat již od šestého týdne s tím, že se pak po čtyřech týdnech ještě králík přeočkuje.

Samotná aplikace vakcíny je králíkovi aplikována podkožně a následná ochrana proti moru nastupuje již za tři dny od očkování.

Čím se očkuje?

K dispozici jsou dva druhy vakcíny. První je vakcína Pestorin-Mormyx, kterou lze aplikovat od šestého týdne stáří a následným přeočkováním po měsíci. Přeočkování není nutné, pokud se první procedura vakcinace provede po desátém týdnu. Následné očkování pokračuje dvakrát ročně.

Druhou vakcínou je Nobivac MYXO-RHD. Tou lze očkovat od pátého týdne věku a stačí pouze jedna aplikace vakcíny za rok.

Jak již bylo zmíněno, chráněnost nastupuje přibližně po třech týdnech po očkování. Obvykle s ním nejsou spojovány nežádoucí reakce, avšak ojediněle se může objevit v den očkování zvýšená teplota, která pak sama odezní.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Vakcinace zakrslých králíků
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky