Vakcinace a očkování zvířat

Stejně jako u lidí, také u zvířat je očkování v základní péči o domácího mazlíčka. Ať už máte psa, kočku, králíka nebo fretku, neměli byste tuto proceduru vynechat a některé, konkrétně proti vzteklině, jsou povinné. Jak probíhá očkování zvířat?

Očkování psů

Vakcinace patří do základní péče o psa, stejně jako odčervení. U štěňat se začíná od 8 až 9 týdnů věku, přičemž druhé následuje po třech až čtyřech týdnech a poslední třetí po čtrnácti až šestnácti týdnech. Základní vakcinace by měla štěně ochránit proti psince, parvoviróze, infekční hepatitídě, parainfluenzi, leptospiróze a vzteklině.

Poté, co se ukončí štěněčí vakcinace, což je někdy po 12 měsících, tak je pes naočkován boosterovou vakcínou. Proti vzteklině je nutné u všech psů nad 6 měsíců stáří očkování provést. Přeočkování se pak provádí jednou za tři roky, spolu s paravirózou, psinkou a infekční hepatídou.

Očkování koťat

U koček probíhá vakcinace už v kotěcím věku, přičemž důležité jsou tři základní vakcíny, a to panleukopénie, kalicivirus a herpesvirus. Na rozdíl od psů se očkování proti vzteklině u koček provádí pouze pokud jde o kočky venkovní, nebo pokud cestují mimo Českou republiku. U venkovních ještě dává smysl očkovat další druhy vakcín.

Očkování zakrslých králíků

Očkování králíků je nejdůležitější preventivní opatření v chovu, konkrétně pak proti moru a myxomatóze. U bytových králíků se očkuje proti těmto nemocem, které jsou virového původu, navíc smrtelné a neléčitelné. Začíná se od 10 týdnů stáří, v kritických případech od šestého týdne, a pak po 4 týdnech.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Vakcinace a očkování zvířat
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky