Tandemový seskok: historie a současnost

Historie seskoku padákem

První zmínky pochází z dob středověku. První návrh padáku vytvořil Leonardo da Vinci v letech 1480 až 1483, pozdější, vylepšený návrh však pochází z rukou chorvatského vynálezce Fausta Vrančiče. Příznivce pověstí zaujme Faustův seskok ze zvonice St. Marko v Benátkách.

První skutečně doložený a popsaný seskok patří Louisi-Sebastienovi Lenormandovi, který první oficiální tandemový seskok přežil bez nehody. Zajímavostí je, že od něj pochází pojmenování padáku (le parachute), původem z řeckého „para“ znamenajícího proti a francouzského „chute“ neboli padat.

Tandemový seskok je navíc dostupný pro širokou věkovou skupinu. Zajímavostí například je, že mezi nejstarší parašutisty na světě patří například český skaut, člen třetího odboje a bývalý politický vězeň Eduard Marek, který skočil ve věku 102 let. Mezi dalšími to jsou například stejně starý Brit Bryson William Verdun Hayes a Australanka Irene O’Shea z Athelstone.

Adrenalinový zážitek současnosti

Adrenalinový nadšenci na tandemový seskok padákem nedají dopustit. Prvotní obavy, které tento zážitek budící strach minimálně v představách navozuje, jsou překonány s prvním krokem do nepoznaného. Pro mnohé je tato vzpomínka jednou z nejsilnějších v životě.

Tandemový seskok padákem je jedním z odvětví parašutismu, při kterém je pasažér pevně připoután k řádně proškolenému a licencovanému instruktorovi. Instruktor rovněž koordinuje průběh letu od výskoku z letadla, až po bezpečný dopad na zem a současně zodpovídá za řízení padáku.

Volný pád trvá zhruba čtyřicet vteřin až jednu minutu, v rychlosti dvě stě kilometrů v hodině ze čtyřkilometrové výšky a poté následuje přibližně deset minut letu s padákem a závěrečné dosednutí zpět na pevnou půdu.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Tandemový seskok: historie a současnost
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky