Průběh a metoda transplantace vlasů

Vlasy jsou jednou z prvních věcí, které si na druhé osobě všimneme. Není tak divu, že pleška, kouty nebo prořídlé vlasy příliš na sebevědomí nepřidávají. Pokud nejste fanoušky ostříhání dohola a zároveň nechcete nosit „přehazovačku“, můžete se vydat cestou transplantace vlasů.

Pro koho je vhodná

Ne všichni zájemci jsou vhodnými kandidáty na transplantaci. Roli zde hraje jak psychika, tak i fyzický vývoj člověka (pokud ještě není u konce) a příčina. Například pokud je ztráta vlasů genetické povahy, následkem úrazu nebo radioterapie, je takový zákrok vhodný. Naopak není tehdy, pokud je malá hustota dárcovské oblasti a v případě difuzní alopecie u žen. Každý zájemce je také nejprve podroben testům s cílem určit vhodnost zákroku.

Metoda transplantace

Transplantace probíhá metodou Sapphire FUE (Follicular Unit Extraction), která je aktuálně nejúčinnější v Evropě. Při operaci dojde k extrakci vlasových folikul z nejhustší oblasti a následnému přenosu do postiženého místa. Oproti běžné metodě FUE je zde nižší riziko komplikací, dochází ke stabilnějšímu uchycení vlasového štěpu nebo také rychlejší obnově tkáně.

Průběh operace a následný režim

Zákrok je prováděn v lokální anestezii, po které byste neměli pociťovat žádnou bolest. Co se týče přípravy před zákrokem, tak den před operací nekonzumujte alkohol a nekuřte. V den transplantace byste měli dorazit v košili z důvodu vyhnutí se zbytečného doteku štěpů. Samotná transplantace a její doba se liší v závislosti na množství transplantovaných vlasů, od několika hodin po většinu dne. Během zákroku se ovšem můžete věnovat sledování filmu, případně čtení knihy.

Po ošetření a převazu následuje pooperační péče. Během prvních třech dnů by nemělo docházet ke zbytečnému dotýkání se operované oblasti. Vlasové kořínky se musí dobře usadit. Po týdnu lze pokožku hlavy umýt speciální pěnou. V průběhu tří měsíců implantované vlasy z většiny vypadnou, avšak vlasový kořínek v pokožce zůstane a v dalších měsících začnou růst nové vlasy. Pozorovatelné výsledky jsou přibližně od půl roku od zákroku.

Vousy a obočí

Stejnou metodou je možné provést také transplantaci vousů a obočí. U vousů se transplantují vlasové kořínky ze zadní části hlavy, přičemž se není potřeba obávat stehů nebo jizev. V případě obočí je vyžadována zvýšená pozornost a péče pro přirozený a realistický výsledek.

Chcete se dozvědět více o transplantaci vlasů, vousy nebo obočí, případně rovnou domluvit konzultaci? Navštivte Transplantacevlasuturecko.cz.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Průběh a metoda transplantace vlasů
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky