Prodej a likvidace firem v krizi

Rozpoznat okamžik pro včasný odkup a likvidaci společnosti je často rozhodující moment pro hladký přechod k novým, světlejším zítřkům. V takových chvílích je mnohdy složité udržet objektivní nadhled a ze všeho nejvíc je potřeba zachovat chladnou hlavu. Naštěstí i v takové situaci je možné získat odbornou pomoc profesionálů, kteří vám s danou situací pomohou. Kdy přichází vhodný moment ke zvážení odkupu a likvidace společnosti?

Různé cesty do problémů

Osud společností, ať už těch menších rodinných nebo větších podniků, bývá úzce provázán s osudy těch, kteří je řídí, stejně jako zákazníky, dodavateli a věřiteli. Příběhů o tom, jak se firma dostala do potíží je různorodé množství. Mnohdy stačí, aby vám váš důležitý zákazník nezaplatil, a vy nemáte dostatečné rezervy na uhrazení závazků. Nebo se mění obor, ve kterém podnikáte a nejste schopni se dostatečně adaptovat na probíhající změny, přičemž náklady, které se na vaší příjmovou část neohlíží, postupně posouvají firmu blíž a blíž bankrotu.

Kdy zvážit prodej

Kdy tedy nastává potenciálně vhodný okamžik, kdy prodej firmy zvážit? Mezi ty hlavní jednoznačně patří již zmíněné neplacení odběratelů / zákazníků a neschopnost hradit firemní závazky, případně pokračování obchodní či výrobní činnosti jevící znaky úpadku s narůstajícími náklady a nedostatečnými příjmy. Mezi další situace lze zařadit zhoršení pověsti firmy, například negativními recenzemi, které odstřihnou firmu od stávajících i nových klientů, nebo také útoky ze strany věřitelů (ať už dodavatelů, zaměstnanců nebo bank), které jsou pro firmu likvidační.

Převzetí a likvidace

Jsme připraveni řešit stav vaší firmy v jakkoliv nepříjemné situaci se zrovna nachází. Řešíme jak společnosti s ručeným omezeným, tak akciové společnosti, případně evropské společnosti. Společnost od vás převezmeme na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, případně prodeji akcií. Tím na nás přejdou všechny závazky a povinnosti. Zadlužení společnosti případně zaměstnanci v pracovním poměru nejsou pro převzetí firmy překážkou. Následně provedeme kroky k její likvidaci.

Zakládání firem a další služby

Kromě odkupu a likvidace společností se dále zaměřujeme na zakládání firem na míru, a to jak se sídlem, tak bez. Sídla poskytujeme v různých městských částech Prahy (Praha 1, 3, 9 a 10) s dodatkovými službami jako přeposílání nedoporučené pošty, pomoc se zápisem do OR nebo zastupování před úřady a třetími osobami. Více o službách spojených s provozem firem od jejich založení, až po případný odkup a likvidaci najdete na RestartFirmy.eu.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Prodej a likvidace firem v krizi
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky