Kapitánské kurzy vůdců malých plavidel

Jste nadšený mořeplavec, který by rád vzal věci do svých rukou? Složit kapitánské zkoušky není nikterak složité a s naší pomocí si brzy budete moci říkat kapitán. S pomocí našich kurzů získáte průkaz vůdce malého plavidla (VMP) pro řízení rekreačních plavidel nejen ve vnitrozemí, ale i pro plavbu po moři do vzdálenosti 1 námořní míle od břehu.

Jaké kategorie průkazů lze získat?

Kategorie průkazů VMP se dělí na VMP-M20, VMP-M a VMP-M24. Kategorie M20 opravňuje držitele k vedení motorových rekreačních plavidel do 20m délky s výkonem motoru do 20 kW na vnitrozemských vodních cestách jak v České republice, tak i v zahraničí. Kategorie M je bez omezení výkonu motoru a způsobilost M24 zahrnuje plavidla až do 24m délky (v zahraničí 20m) bez omezení výkonu motoru. Pro danou kategorii lze získat také doplňkové oprávnění k vedení plachetnic S20 s omezenou plochou oplachtění nebo kategorie S bez omezení plochy plachet. Třešničkou na dortu je velice oblíbené rozšíření o plavbu v oblasti C (z hlediska zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě), která svému držiteli umožní plavbu po moři do vzdálenosti jedné námořní míle od břehu (cca 1,85 km)

Průběh – teorie a praxe

Naše hlavní kurzy jsou víkendové (dvoudenní) s alternativou ve večerních kurzech. Rozsah výuky se liší v závislosti na kategorii průkazu a více informací naleznete na našich stránkách. Začíná se v sobotu definicí pojmů, pravidel provozu a dalších nezbytných informací. V dopoledních hodinách proběhne komentované proplutí plavební komorou s velkou výletní lodí a následně praktické nácviky se školním plavidlem. Druhý den v neděli pokračuje teoretická příprava na zkoušky a opět praktická výuka. Kurzy jsou pořádané v Praze, přičemž několikrát ročně probíhají i mimo Prahu.

Možnost kondičních plaveb

Kondiční plavby jsou vhodné pro oprášení svých dovedností nebo pro ty, kteří mají zájem si řízení lodě pouze vyzkoušet bez dalších závazků, jako jsou kurzy a zkoušky. Kondiční plavby probíhají v hlavním městě Praze na řece Vltavě s příjemnými instruktory. Kondiční plavby mají rozdílnou náplň i průběh podle vašich potřeb, a to od 30 minut do 180 minut.

Kolik to bude stát

Teoretická příprava pro zkoušku M a M20 je 3000,- Kč. Praktická příprava se pohybuje v rozmezí 2500 – 4500,- Kč. Doplňkové zkoušky pro plachetnici typu S20, „moře“, kondiční jízdy a další specifické služby naleznete v našem ceníku.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kapitánské kurzy vůdců malých plavidel
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky