Co jsou OOPP a které používat

Osobní ochranné pracovní prostředky (nebo pomůcky), zkráceně OOPP zahrnují přilby, ochranné brýle a štíty, špunty do uší, obuv s ochrannou špicí, respirátory, pracovní oděvy, rukavice atd.

Jejich účel je prostý, a to chránit zdraví vašich pracovníků, respektive tělo uživatele před zraněním nebo infekcí. Rizika, pro která ochranné pomůcky slouží, zahrnují fyzikální, elektrické, tepelné, chemické látky, biologická rizika a polétavé částice ve vzduchu (aerosol).

TIP: Uvex je značka kvalitních OOPP, které ochrání od hlavy až k patě. Více na uvex-safety.cz.

Pracovní rizika a OOPP

Při výkonu práce v některých oborech mohou být zaměstnanci vystaveni pracovním rizikům ohrožujícím život a zdraví. Pokud nelze možná rizika odstranit nebo omezit opatřeními v oblasti organizace práce, nastupují osobní ochranné pracovní prostředky.

Dle BOZP je povinností zaměstnavatele OOPP poskytnout a současně podléhají pravidelným revizím. Zajímavostí je, že plno úrazů je zapříčiněno absencí ochranných prostředků při vykonávání běžné pracovní činnosti. Často jde o zranění hlavy, v obličeji, zranění nohou, nebo absence ochranných brýlí.

Odmítání nosit ochranné pomůcky

OOP představuje překážku mezi pracovníkem a pracovním prostředím, což vede typicky k napětí, narušené schopnosti vykonávat práci, nebo také nepohodlí. Uživatelé pak OOPP nepoužívají a vystavují se rizikům vyplývajícím z prostředí.

Zmíněné překážky lze minimalizovat správným ergonomickým provedením pomůcek. Je dobré nezapomínat ani na vzhled a celkový styl, kdy někteří zaměstnanci i z tohoto, možná zbytečně povrchního důvodu, mohou být odrazeni je používat.

Vhodné je dále:

-          Jít příkladem a jako vedoucí pracovník OOPP používat.

-          Neudělovat výjimky na používání ochranných prostředků, i kdyby šlo jen „o chvilku“.

-          Investovat do kvalitních OOPP, které déle vydrží a zajistí potřebnou míru ochrany.

-          Pořádat školení o důležitosti užívání OOPP.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Co jsou OOPP a které používat
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: Darky