Factoring a jeho výhody pro vás

Factoring je předem smluvně sjednané odkupování krátkodobých pohledávek, většinou se splatností do 180 dnů, společností věnující se  faktoringu . Dodavatelé zboží nebo služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Faktoringová společnost se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a zpravidla vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody factoring přináší?

S factoringem může být jednání s odběrateli pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a také tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste pak navíc také připraveni na sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring je zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností společností zabývající se právě factoringem. Splatnost faktur je pak čtrnáct nebo až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je faktorovi pohledávka uhrazena odběratelem, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring je pak frekventovaně využívá hlavně kvůli své nízké ceně srovnatelné s bankovním úvěrem.

Factoring s pojištěním – kreditní riziko

U tzv. bezregresního  faktoringu  faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na konkrétní pojišťovnu, a tím pádem bývá označováno jako factoring s pojištěním. Bezregresním factoringem lze financovat lhůty splatnosti u důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je využíváno také při dodávkách neprověřeným odběratelům, či za hranice země.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring a jeho výhody pro vás
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR