INSOLVENCE

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti ůplatební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. Dlužník se do platební insolvence může dostat např. Vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

OSOBNÍ BANKROT

Oddlužení (či osobní bankrot) je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do Ččeského právního řádu zaveden činsolvenčním zákonem (InsZ). Jeho vymezení jako jednoho ze způsobů řešení úpadku podle InsZ je možné i navzdory formulačnímu nedostatku § 1 InsZ. Rozdílně je oddlužení pojato ve slovenské právní úpravě, která oddlužení chápe jako institut, který nastupuje po některém ze způsobů řešení úpadku, když hovoří o možnosti dlužníka domáhat se po zrušení konkurzu zbavení zbytku dluhů. Oddlužení je možné chápat jako alternativu konkurzu pro řešení úpadku nepodnikatelů. Dlužníkem je zpravidla řspotřebitel. Osobní bankrot tedy může člověku mnohdy zachránit budoucnost.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark -
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: orbe